Diesel - Røggas - Måling

Når en bil skal til syn, må den ikke forurene mere end lovkravene tillader.

For biler med dieselmotorer monteret, tager man en røggasmåling i udstødningen, og hvis den overholder lovkravene, kan man, hvad forurening angår, få bilen synet. Er forureningen for høj, kan vi udmåle og justere motoren, så den kører økonomisk og ikke soder for meget.

For biler med benzinmotorer monteret gælder det samme - da skal forureningen også udmåles og være korrekt, det sker med en 4 - gas - tester.