Teknologisk institut

Værktøj og test-udstyr bliver kontrolleret af teknologisk institut 1 gang om året.
Der bliver også foretaget stikprøver af de reparationer, der bliver udført på værkstedet.
Vores kontrol er jeres sikkerhed.